fbpx

Lichaamstaal en pijn

Emotie in beeld Lichaam en geest spreken een andere taal. De taal van de geest is vaak erg dominant waardoor we de taal van het lichaam negeren. Nochtans is de taal van het lichaam onze werkelijke taal, onze map naar vrijheid en geluk. (Al is dat verre van makkelijk te begrijpen als je pijn hebt). Telkens we de signalen van deze map negeren gaat het lichaam ons signalen geven, welke variëren van een zeer mild emotioneel onbehagen naar een extreme emotionele of fysieke pijnprikkel. Via de kunde van Chinese geneeskunst, natuurlijke gezondheidszorg, en bewustzijnsverruiming brengen we deze pijnprikkels en locaties in het lichaam in kaart, waardoor we achterhalen WAAROM je lichaam bepaalde signalen geeft. Door de “waarom-vraag” te beantwoorden krijgen we zicht op de situatie en de eventuele mogelijkheden om de kloof tussen lichaam en geest te verkleinen. Hierdoor ontstaat er een verschuiving in het lichaam, waardoor er steeds opnieuw gewerkt wordt naar het bereiken van een natuurlijk evenwicht met als gevolg dat klachten niet meer hoeven te blijven bestaan en stilaan afnemen of plots verdwijnen. *nota: hoe feller de klachten, hoe intenser en feller de weg naar jezelf. Heb je reeds een aantal vastgestelde ziektepatronen zal deze weg je zeker ondersteunen naar beterschap, maar wees realistisch en verwacht (niet meteen) wonderen.